loader image
„Финансова къща Логос-ТМ“ АД дебютира на Българска Фондова Борса

„Финансова къща Логос-ТМ“ АД дебютира на Българска Фондова Борса. На 20.07.2023г. с официална церемония в сградата на Българска Фондова Борса стартира търговията с емисията облигации...

Първото публично предлагане на облигации, отразено в редица медии

Емитираните от "Финансова къща Логос-ТМ" АД облигации, бяха широко отразени в медийното пространство. Прилагаме на Вашето внимание част от публикуваните статии и интервюта в престижни...