loader image
Годишен одитиран финансов отчет за 2023 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2023 г.

Неодитиран шестмесечен финансов отчет Q2 2023г.

Неодитиран шестмесечен финансов отчет Q2 2023г.

Неодитиран тримесечен финансов отчет Q1 2023г.

Неодитиран тримесечен финансов отчет Q1 2023г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2022г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2022г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2021г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2021г.