loader image
„Финансова Къща Логос-ТМ“ АД изплати второ купонно плащане по емисия облигации за 2024 г. предсрочно.

София, България – 2 юли 2024 г „Финансова Къща Логос-ТМ“ АД има удоволствието да обяви, че е извършила предсрочното изплащане на втория купон за 2024...

„Финансова къща Логос-ТМ“ АД дебютира на Българска Фондова Борса

„Финансова къща Логос-ТМ“ АД дебютира на Българска Фондова Борса. На 20.07.2023г. с официална церемония в сградата на Българска Фондова Борса стартира търговията с емисията облигации...

Представяне на първа емисия корпоративни облигации на пазара BEAM пред инвеститори

Емисията облигации на Логос представлява атрактивна възможност за инвеститорите на БФБ, особено за тези които търсят алтернатива на банковите депозити и по-нискорискови инвестиции във финансови инструменти.

„Финансова къща Логос-ТМ“ АД е пионер. За пръв път на пода на пазарa за растеж (BEAM) при БФБ се емитират корпоративни облигации

Финансова къща Логос-ТМ АД, небанкова финансова институция с история от 1993г. емитира 4-годишни корпоративни облигации с минимална лихва от 9.3% и номинална стойност EUR 1000. Емисията корпоративни облигации е с шестмесечни купонни плащания...