loader image

Стела Стоилова

IT операции

Управлението на технологичните проекти на компанията осъществяваме в партньорство с екипа на “Ар Ай Ти” ЕООД. Повече от 20 години Стела прилага класически и гъвкави методи за управление на IT проекти в сектор “Застраховане и финанси”, като познава добре индустрията, предимствата на тези модели на работа, както и предизвикателствата им. Професионалист с фокус върху организационната промяна, магистър “Management information systems” и лицензиран одитор “IT service management systems (ISO/IEC 20 000)”.