loader image

Стела Стоилова

IT операции

Управлението на технологичните проекти на компанията осъществяваме в партньорство с екипа на „Ар Ай Ти“ ЕООД. Повече от 20 години Стела прилага класически и гъвкави методи за управление на IT проекти в сектор „Застраховане и финанси“, като познава добре индустрията, предимствата на тези модели на работа, както и предизвикателствата им. Професионалист с фокус върху организационната промяна, магистър „Management information systems“ и лицензиран одитор „IT service management systems (ISO/IEC 20 000)“.