loader image

Румен Георгиев

Председател на Съвета на директорите

Той е основател на дружеството, съучредител и съакционер във водещи български и международни компании. Има впечатляващ опит в областта на банковото, инвестиционното кредитиране и финансиране и менаджмент на иновативни и новостартиращи проекти. Професионалните му компетенции включват разработване и вземане на стратегически корпоративни решения в областта на инвестициите, застраховането, осигуряването и управление на финансов риск; анализ на финансови потоци и мениджмънт на финансови ресурси в условията на глобалното информационно общество.