loader image

Миглена Коцева

Финансов директор

Професионалните ѝ компетенции включват анализ на потребности, създаване на решения за финансиране на малък бизнес, продажби и консултиране на клиенти, администриране и контрол на договорите. Добрата й комуникативна култура и насоченост към клиента изграждат лоялни и дългосрочни взаимоотношения, в които спецификите на всеки бизнес-партньор са съобразени. Вроденото ѝ внимание към детайла, позволява да е прецизна и организирана при извършването на подготовка, анализи и проверка на договорите.