loader image

Ивайло Стоянов

Директор кредитиране

Той оценява риска при отпускане на заем, отговаря за финансовия анализ и изготвянето на договорите и изпълнение и прилагане на бизнес плановете. Професионалният му опит включва контролиране на паричните потоци, създаване на вътрешни нормативни документи и анализ на риска. Завършил е УНСС, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ и специализирал в сферите „оценка и мотивация на персонала“ и „банки и банково дело“. Ивайло Стоянов е човекът, който решава да даде подкрепа на вашия бизнес.