loader image

Андрей Георгиев

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Той организира и ръководи дейността на дружеството. Професионалният му опит включва управление на активи, взаимни фондове, инвестиционно посредничество, брокерски услуги на международни финансови и местния капиталов пазар, финансов анализ и мениджмънт на финансови ресурси. Особено ценни за нашите клиенти са компетенциите му в разработване и вземане на стратегически корпоративни решения в областта на инвестициите.